MALLIPOHJAINEN OHJELMISTOSUUNNITTELU VÄHENTÄÄ INNOVOINNIN KUSTANNUKSIA

MALLIPOHJAINEN OHJELMISTOSUUNNITTELU VÄHENTÄÄ INNOVOINNIN KUSTANNUKSIA

”Mallipohjainen ohjelmistosuunnittelu on menetelmä älykkäiden koneiden ja laitteiden arkkitehtuurin sekä algoritmien suunnitteluun. Mallipohjaisessa kehitystyössä suunnittelija luo ohjausjärjestelmästä graafisen mallin, jota on helpompi havainnoida ja työstää kuin rivikoodia. Eräiden asiakkaiden kanssa olemme saaneet jopa puolitettua tuotekehitykseen käytetyn ajan, mikä on vähentänyt innovoinnin kustannuksia.

Mallipohjaisen suunnittelun avulla ohjelmoitua konetta tai laitetta voidaan testata koko kehitysprosessin ajan.  Tuotteen eri osien toimivuus voidaan varmistaa simulaattorilla, joka antaa hyvin todenmukaisen kuvan laitteen ja siihen kuuluvan ohjelmiston yhteispelistä. Tuotekehityksen varhaisessa vaiheessa paikallistettujen vikojen korjaaminen on edullisempaa, kun kalliit laiterikot voidaan välttää.

Jatkuva automaatiotestaus ja koodin validointi tuottavat dokumentaatiota, joka helpottaa lopputuotteen ylläpitoa. Laadukkaasti toteutetun järjestelmäarkkitehtuurin ansiosta koodi on myös helposti uudelleenkäytettävissä, mikä edistää jatkokehitystä ja uusien tuotteiden innovointia.

Me Visionilla pysymme mallipohjaisen ohjelmistosuunnittelun etujoukoissa järjestämällä erikoisosaajillemme jatkuvasti koulutuksia. Meillä on valtava into kehittyä, ja kehitämme koko ajan parhaita menetelmiä asiakkaidemme hyväksi. Digitaalisen murroksen vanavedessä mallipohjaisen suunnittelun työkalut ja metodit kehittyvät koko ajan. Big Data, IoT sekä koneoppiminen tulevat varmasti muuttamaan myös mallipohjaista suunnittelua. Tässä kehityksessä pysymme aallonharjalla panostamalla alan taitavimpiin erikoisosaajiin.”

Harri Laukkanen
teknologiapäällikkö
Vision Development Oy